Takaisin

Särkänniemen yleiset varausehdot

Varaukset

Varaus on sitova, kun Särkänniemi on vahvistanut sen kirjallisesti postitse tai sähköpostilla.

Kokouspaketit, tilavaraukset ja yksityistilaisuudet

Kokouspaketit, tilavaraukset ja yksityistilaisuudet sisältävät ennalta sovitut ja erikseen hinnoiteltavat tuotteet, palvelut ja tilat.

Maksuehdot

Mikäli maksuehdoista ei ole toisin sovittu, tilaaja maksaa käteisellä, pankki- tai luottokortilla.

Laskutus

Laskutus tulee sopia etukäteen ja käytämme ensisijaisesti verkkolaskutusta. Mikäli ette vielä pysty vastaanottamaan verkkolaskuja, lähetämme laskunne edelleen paperisessa muodossa. Varauksen teon yhteydessä tulee laskutusosoitteeksi ilmoittaa yrityksen kaupparekisteriin / verohallinnon rekisteriin merkitty virallinen nimi, postiosoite sekä mahdollinen verkkolaskuosoite ja käyttämänne verkkolaskuoperaattorin nimi ja välittäjätunnus. 

Laskutettaessa maksuaika on 14 vrk. Laskutuslisä on 5 €/ lasku. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Peruutukset

Tilaajan peruuttaessa kokouspakettinsa, tilavarauksensa tai yksityistilaisuutensa veloitetaan peruutuskuluina seuraavasti:

  • peruutus 14 - 6 vrk ennen tilaisuutta 25%
  • peruutus 5 - 0 vrk ennen tilaisuutta 50%

Peruutuksen voi tehdä veloituksetta 15 vrk ennen tilaisuutta.

Alueella järjestettävissä yksityispuistoissa tai niihin verrattavissa olevissa tilaisuuksissa noudetaan seuraavia erityisehtoja 

Varaukset

Varaus on sitova, kun Särkänniemi on vahvistanut sen kirjallisesti postitse tai sähköpostilla, ja asiakas on maksanut tilaisuudesta erikseen määritellyn varausmaksun.
Varausmaksu hyvitetään tilauksen loppusummasta. Peruutustilanteessa varausmaksua ei palauteta.

Henkilömäärä

Edellytämme tilaisuuden henkilömäärän vahvistamista viittä (5) viikkoa ennen tapahtumaa.

Peruutusehdot

Tilaajan peruuttaessa yksityistilaisuutensa veloitetaan peruutuskuluina seuraavasti:

  • 21 vrk veloituksetta, lukuun ottamatta varausmaksua, jota ei peruutustilanteissa palauteta
  • 20 - 7 vrk hinnasta peritään 50 %
  • 6 - 0 vrk hinta peritään kokonaisuudessaan

Ravintolapalvelut

Varaukset

Varaus on sitova, kun Särkänniemi on vahvistanut kirjallisesti postitse tai sähköpostilla. Alle 20 henkilön tilaisuuksista ei tehdä erillistä vahvistusta.

Henkilömäärä

Osanottaja määrä on vahvistettava vähintään viittä (5) arkipäivää ennen vierailua. Tarjottu hinta on voimassa, mikäli tilaisuuden vahvistettu henkilömäärä on +/-20 % tarjouksen mukaisesta henkilömäärästä. Laskutusperusteena käytetään vahvistettua henkilömäärää, vahvistettuun henkilömäärään sallitaan +/-10 % muutos. Jos tilaisuus peruuntuu myöhemmin kuin 5 vuorokautta ennen tilaisuutta, Särkänniemellä on oikeus velottaa sovittu hinta. Juomien kohdalla tämä tarkoittaa juomia, joita ei voida jälleenmyydä tai jotka on nimenomaan kyseistä tilaisuutta varten hankittu/ valmistettu.

Peruutukset

Tilaajan peruuttaessa ravintolavarauksensa veloitetaan peruutuskuluina seuraavasti:

  • peruutus 14 - 6 vrk ennen tilaisuutta 25%
  • peruutus 5 - 0 vrk ennen tilaisuutta 50%

Peruutuksen voi tehdä veloituksetta 15 vrk ennen tilaisuutta.

Muut sopimusehdot

Erikoisjärjestelyt

Mikäli Särkänniemi hankkii tilaajan toivomuksesta erikoislupia (esim. luvan pidennettyyn aukioloaikaan, tanssiin tai ohjelmien esittämiseen) tai tilaajan toivomuksesta ryhtyy muihin erikoisjärjestelyihin (esim. ohjelman, orkesterin, koristelun ja rakennelmien hankintaan) tilaaja sitoutuu maksamaan siitä aiheutuneet kustannukset myös tilaisuuden peruuntuessa.

Yhteyshenkilö

Tilaajan tulee nimetä tilaisuudelleen yhteyshenkilö. Tilaaja sitoutuu noudattamaan Särkänniemen henkilökunnan ohjeita sekä toimitilojen ja alueiden että kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa.

Osapuolten vastuu

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista välittömistä vahingoista, joita tilaajan henkilökunta toimimalla ohjeiden vastaisesti, muutoin törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesti, tai tilaajan laitteet aiheuttavat Särkänniemen laitteille, kiinteistölle tai irtaimelle omaisuudelle sekä yleisölle. Tilaaja vastaa Särkänniemeen tuomistaan laitteista tai irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja ei ole vastuussa Särkänniemelle tai Särkänniemi tilaajalle tätä sopimusta rikkomalla aiheuttamistaan välillisistä vahingoista.

Tilapäiset rakenteet

Tilaajalla ei ole oikeutta tehdä muutoksia varaamiinsa tiloihin, pystyttää tai kiinnittää tilapäisiä rakenteita, opasteita tai vastaavia sopimatta tästä erikseen Särkänniemen kanssa.

Sopimuksen siirto

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman Särkänniemen suostumusta.

Muutokset

Sopimuksia koskevat muutokset on aina tehtävä kirjallisesti.

Varauksen vahvistamisen jälkeen Särkänniemellä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos palvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Force majeure

Lakko, tulipalo tai muu sopimuspuolista riippumaton ennakoimaton ja toimintaa vahvasti haittaava vapauttamisperuste oikeuttaa Särkänniemen peruuttamaan tilaisuuden ilman korvausvelvollisuutta. Sama koskee myös sopimuksen toista osapuolta. Särkänniemellä on oikeus tehdä vahvistetusta tilaisuudesta uusi, aikaisemman tarjouksen korvaava tarjous, mikäli varauksen kohteena olevat toimitilat ovat poissa käytössä tilojen uusimisesta tms. johtuen.

Riitaisuudet

Sopimusta koskevat erimielisyydet, joista ei päästä sovintoon neuvotteluteitse, ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.