Takaisin

Tietosuojaseloste - tilaajarekisteri

1. Rekisterinpitäjä:

Tampereen Särkänniemi Oy
Laiturikatu 1
33230 Tampere
y-tunnus: 0155085-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Tanja Takanen
myynnin järjestelmien pääkäyttäjä
0207 130 308
Laiturikatu 1 
33230 TAMPERE

2. Rekisterin nimi:

Tampereen Särkänniemi Oy- verkkokaupan tilaajarekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

Tampereen Särkänniemi Oy:n verkkokaupan tilausten toimittaminen asiakkaille.

4. Rekisterin tietosisältö:

Tilauspäivä, tilauksen tila, sivustotieto, laskutusosoite, lähetysosoite, maksutiedot, tilatut tuotteet, asiakastilin tiedot (jos asiakas rekisteröitynyt).

5. Käsittelyperusteet:

Rekisterin käsittely perustuu sopimukseen (tuotteiden ostaminen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tilauksen yhteydessä kysyttävät tilaustiedot (lomake)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto:

Asiakkaalle toimitettava tilausvahvistus, joka liitetään tuotteen toimituksen yhteyteen (postituksella tilatut tuotteet).
Tampereen Särkänniemen taloushallinnolle toimitettava tilausvahvistus. Tilausvahvistukset säilytetään lukollisessa tilassa, johon kulkua seurataan kulunvalvonnan avulla.

Sähköisesti tallennettu aineisto:

Tilaustieto tallentuu tietojärjestelmään, joka on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tilausrekisteriä pääsee käsittelemään vaan siihen erikseen määritellyt henkilöt. Tilaustieto tallentuu myös erilliseen sähköpostijärjestelmään, johon pääsy on rajattu erikseen määritellylle henkilöille.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

11. Tietojen poistaminen:

Tilaajarekisterissä tietoja säilytetään vuosi tilauksen tekemisestä tai kirjanpitolain vaatima aika, jonka jälkeen tilaustieto hävitetään. .

12. Muut mahdolliset oikeudet: