Takaisin

Tietosuojaseloste - rekrytointi

1. Rekisterinpitäjä:

Tampereen Särkänniemi Oy
Laiturikatu 1
33230 Tampere
y-tunnus: 0155085-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Tiia Ojansivu
operatiivinen johtaja
0207 130 211
Laiturikatu 1 
33230 TAMPERE

2. Rekisterin nimi:

Tampereen Särkänniemi Oy:n rekrytointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisterin käyttötarkoituksena on Tampereen Särkänniemi Oy:n henkilöstön rekrytointi.

Tietokanta koostuu rekrytoinneista kertyvistä työnhakijatiedoista.
Työnhakijat voivat jättää rekrytointijärjestelmään työhakemuksensa.  Rekrytointijärjestelmään kertyy työnhakijoiden henkilötietoja hakemusten jättämisen myötä.

4. Rekisterin tietosisältö:

Rekrytointijärjestelmään tallentuvat työnhakijan tiedot riippuen siitä, mitä tietoja työnantaja kohdennetuissa rekrytoinneissa hakulomakkeella kysyy ja mitä tietoja työnhakija itsestään tallentaa.
Työnhakijoiden osalta tyypillisesti saamme suoraan henkilöltä itseltään seuraavia tietoja:

  • henkilön perustiedot (etunimi, sukunimi, kutsumanimi, syntymäaika, ikä, osoitetiedot)
  • tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta
  • mahdollinen työhakemus ja ansioluettelo
  • työnhakijan työhakua koskevat tiedot

5. Käsittelyperusteet:

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.  Rekisteröityjen käsitteleminen on välttämätöntä työhakemusten käsittelemiseksi ja rekrytoinnin toteuttamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (työnhakukaavake).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta.
Osa asiakasrekisterin järjestelmistä sijaitsevat palveluntarjoajan pilvipalveluissa.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto:

Rekisterin käsittelystä ei synny manuaalista aineistoa

Sähköisesti tallennettu aineisto:

Rekrytointirekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat rekisteröityvät rekrytointijärjestelmän lokitietoihin, joiden ylläpidosta vastaa ohjelmiston valmistaja. Rekisteriä voidaan käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla rajatuin oikeuksin. Rekisteröityneen työnhakijan tietoihin pääsevät työnantajan valtuuttamat työntekijät.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

11. Tietojen poistaminen:

Särkänniemi käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja rekrytointiprosessin ajan, kuitenkin maksimissaan 6 kk rekrytoinnin päätyttyä.  Jos työnhakija valitaan tehtävään, Särkänniemi siirtää rekrytointiprosessin aikana kerätyt perustiedot ja muut työsuhteen kannalta olennaiset henkilötiedot Särkänniemen henkilöstörekisteriin.

12. Muut mahdolliset oikeudet:

Henkilötietoja ei luovuteta suoramainontaa, suoramarkkinointia, etämyyntiä, markkina- tai mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkeleita varten. Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, johtaa se siihen, että Särkänniemi ei voi käsitellä rekisteröidyn hakemusta, eikä Särkänniemi voi siten ottaa rekisteröityä huomioon rekrytoinneissa.