Takaisin

Tietosuojaseloste - ensiapurekisteri

1. Rekisterinpitäjä:

Tampereen Särkänniemi Oy
Laiturikatu 1
33230 Tampere
y-tunnus: 0155085-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Miikka Nenonen
kenttäpäällikkö
0207 130 353
Laiturikatu 1 
33230 TAMPERE

2. Rekisterin nimi:

Tampereen Särkänniemi Oy- ensiapurekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

Särkänniemen ensiavussa henkilöiden (asiakkaat, työntekijät) ilmoittamia henkilö- / yhteystietoja. Tietoja kirjataan silloin, kun ensiaputapahtumasta tehdään vakuutuskäsittely. Tietoja käytetään vakuutuskäsittelyn hoitamiseksi..

4. Rekisterin tietosisältö:

Henkilön omaehtoisesti antamat henkilötiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä varsinainen ensiapukirjaus.

5. Käsittelyperusteet:

Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Luonnolliset henkilöt, ensiavussa asioivat asiakkaat/työntekijät, suullinen tieto.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto:

Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

Sähköisesti tallennettu aineisto:

Tietojärjestelmään tallennetut ensiapukirjaukset on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Järjestelmään pääsy on rajattu henkilöille, jotka ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään ensiapukirjauksia.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

11. Tietojen poistaminen:

Tiedot hävitetään vakuutusyhtiön antaman aikaohjeistuksen mukaisesti.

12. Muut mahdolliset oikeudet: