Takaisin

Tietosuojaseloste - casting

1. Rekisterinpitäjä:

Tampereen Särkänniemi Oy
Laiturikatu 1
33230 Tampere
y-tunnus: 0155085-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Sari Järvisalo
eläintoiminnan päällikkö
0207 130 365
Laiturikatu 1 
33230 TAMPERE

2. Rekisterin nimi:

Tampereen Särkänniemi Oy- castingrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisteriä käytetään Tampereen Särkänniemi Oy:n esiintyjien valitsemisprosessia varten. 

4. Rekisterin tietosisältö:

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, valokuva, pituus, videotaltiointi koe-esiintymisestä 

5. Käsittelyperusteet:

Rekisterin käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

koe-esiintymistilaisuus, rekisteröidyn itsensä antama tieto.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröityjen tietoja voivat tarkastella ulkopuolisen yhteistyökumppanin edustajat casting tilaisuuden aikana.  

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto:

Casting tilaisuuden aikana tehdyt muistiinpanot. Muistiinpanoja säilytetään maksimissaan kaksi kuukautta (2kk) haastattelujen päättymisestä. Tiedot hävitetään tietoturvallisesti. .

Sähköisesti tallennettu aineisto:

Valokuvia ja videokuvaa säilytetään muistikorteilla, jotka sijaitsevat lukollisessa tilassa ja jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Tietoja säilytetään maksimissaan kaksi kuukautta (2kk) haastattelujen päättymisestä, jonka
jälkeen tiedot hävitetään tietoturvallisesti

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

11.Tietojen poistaminen:

Tiedot poistetaan kaksi kuukautta (2kk) haastattelujen jälkeen tietoturvallisesti.

12. Muut mahdolliset oikeudet: