Takaisin

Tietosuojaseloste - kausikorttirekisteri

1. Rekisterinpitäjä:

Tampereen Särkänniemi Oy
Laiturikatu 1
33230 Tampere
y-tunnus: 0155085-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Tanja Takanen
myynnin järjestelmien pääkäyttäjä
0207 130 308
Laiturikatu 1 
33230 TAMPERE

2. Rekisterin nimi:

Tampereen Särkänniemi Oy- kausikorttirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisteriä käytetään kausikorttilaisten tietojen ylläpitämiseen, kausikortin käytön analysointiin, kausikorttilaisille tiedottamiseen ja kausikortilla saatava edun ja palvelun toimittamiseen.

4. Rekisterin tietosisältö:

Kausikortinhaltijan henkilötiedot (etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäpäivä- ja vuosi) ja kuva sekä alle 18-vuotiaan kausikortinhaltijan huoltajan henkilötiedot (etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite), kausikortin käyttötiedot (päivämäärä, kellonaika, kohde, kausikortin haltijan pituus).

5. Käsittelyperusteet:

Rekisterin käsittely perustuu sopimukseen (kausikortin ostaminen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Verkkokaupassa sijaitseva kausikorttitilauslomake, asiakkaalta saatu suullinen/kirjallinen tieto (paikan päällä kausikorttia ostettaessa).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto:

Manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti vuorokauden sisällä

Sähköisesti tallennettu aineisto:

Kausikorttirekisteriin kuuluvat henkilötiedot tallennetaan erilliseen tietojärjestelmään, joka on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Kausikorttirekisterin tietoja pääsee käsittelemään vaan siihen erikseen määritellyt henkilöt.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

11. Tietojen poistaminen:

Rekisterin tietoja säilytetään 2 vuotta kausikortin voimassaolovuoden jälkeen ja tämän jälkeen tiedot poistetaan.

12. Muut mahdolliset oikeudet: