Takaisin

Tietosuojaseloste - kameravalvonta

1. Rekisterinpitäjä:

Tampereen Särkänniemi Oy
Laiturikatu 1
33230 Tampere
y-tunnus: 0155085-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Miikka Nenonen
kenttäpäällikkö
0207 130 353
Laiturikatu 1 
33230 TAMPERE

2. Rekisterin nimi:

Tampereen Särkänniemi Oy- tallentava kameravalvontajärjestelmä

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

Kameravalvontajärjestelmä kattaa Tampereen Särkänniemi Oy:n hallinnoiman alueen. Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennalta ehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämistä. Lisäksi kameravalvonnalla varmistetaan Tampereen Särkänniemi Oy:n asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta.

Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa
aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi

Henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä yllä kuvattujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.

4. Rekisterin tietosisältö:

Tampereen Särkänniemi Oy:n kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa (sisä- ja ulkotilat), kameroiden kuvaama, tallennettu kuva-aineisto.

5. Käsittelyperusteet:

Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tampereen Särkänniemi Oy:n tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle:

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille rikosepäilytapauksissa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto:

Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

Sähköisesti tallennettu aineisto:

Sähköisesti tallennettu aineisto on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetistä riippuen 2-3vkoa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa.
Tallennetun kuva-aineiston katseluoikeus ja rekisteritietojen käsittely: kameravalvontajärjestelmään pääsy on rajattu henkilöille, jotka ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään kameratallennuksia

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

11. Tietojen poistaminen:

Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa.

12. Muut mahdolliset oikeudet: