Takaisin

Tietosuojaseloste - arvonta-ja kilpailurekisteri

1. Rekisterinpitäjä:

Tampereen Särkänniemi Oy
Laiturikatu 1
33230 Tampere
y-tunnus: 0155085-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Tiia Välimäki
markkinointipäällikkö
0207 130 216
Laiturikatu 1 
33230 TAMPERE

2. Rekisterin nimi:

Tampereen Särkänniemi Oy- kilpailu- ja arvontarekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

Tampereen Särkänniemi Oy järjestää kilpailuja ja arvontoja mm. sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa. Kilpailuun osallistujilta kerätään yhteystiedot kilpailun/arvonnan tulosten ilmoittamista varten sekä palkintojenjaon toteuttamiseksi.

4. Rekisterin tietosisältö:

Etunimi, sukunimi, syntymävuosi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

5. Käsittelyperusteet:

Käsittely perustuu suostumukseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Kilpailu- ja arvontalomakkeet (paperiset/sähköiset) sekä osallistuneiden sosiaalisen median tilit sekä osallistujan itsensä antamat lisätiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle:

Rekisterin tietoja ei luovuteta.
Osa tiedoista sijaitsee pilvipalveluissa, jotka voivat sijaita EU:n ja ETA:n ulkopuolella.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto:

Paperiset arvontalomakkeet arkistoidaan lukolliseen kaappiin, joka sijaitsee kulkuvalvotussa tilassa.

Sähköisesti tallennettu aineisto:

Sähköinen materiaali sijaitsee pilvipalvelussa, johon pääsy on rajattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Lisäksi sähköistä aineistoa syntyy, kun kilpailun/ arvonnan voittanut henkilö lähettää yhteystietonsa sähköpostitse. 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.

11. Tietojen poistaminen:

Särkänniemi säilyttää kilpailuun ja arvontaan osallistuneiden henkilötietoja max. 30 päivää. Arvonnasta syntyvä manuaalinen aineisto hävitetään, kun palkinto on toimitettu. Sähköisesti tallennettu aineisto hävitetään, kun palkinto on toimitettu. 

12. Muut mahdolliset oikeudet: