Takaisin

Tietosuojaseloste - asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä:

Tampereen Särkänniemi Oy
Laiturikatu 1
33230 Tampere
y-tunnus: 0155085-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Tiina Mörttinen 
kaupallinen johtaja
0207 130 211
Laiturikatu 1 
33230 TAMPERE

2. Rekisterin nimi:

Tampereen Särkänniemi Oy – asiakasrekisteri (B2C ja B2B)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisterin käyttötarkoitus on Särkänniemen asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakassuhteen hoitaminen normaali- ja poikkeusoloissa. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää Tampereen Särkänniemi Oy:n toiminnan kehittämiseen sekä asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Verkkopalvelun kautta tehtyä asiakasrekisteröinnin tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta.

4. Rekisterin tietosisältö:

Asiakasrekisteri sisältää maksimissaan seuraavat tiedot asiakkaista:

 • etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • postitus- ja laskutusosoite
 • hintaryhmä (esim. koulu, päiväkoti tai yhdistys)
 • asiakkaan tilaamat palvelut/tuotteet tarkennettuine sisältöineen
 • tuotteiden/palveluiden toimitustapa

Edellisten lisäksi rekisteröityneestä kerätään chat-palvelun osalta myös seuraavat tiedot:

 • cookie-tieto (CID)
 • IP-osoite
 • vieraillut Särkänniemen nettisivuston sivut (myös viitatuilla sivuilla käynnit)
 • aikaleima
 • operaattori
 • laitetyyppi
 • käytetty selain
 • chat-keskustelujen sisältö
 • profiilikuva (jos asiakas rekisteröitynyt ja ladannut kuvan palveluun)

5. Käsittelyperusteet:

Rekisterin käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (asiakassuhde) sekä sopimukseen (tuotteiden tilaaminen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietolähteenä toimivat asiakkaan itse antamat tiedot Tampereen Särkänniemi Oy:n asiakkaaksi rekisteröitymisessä verkkopalvelun kautta ja/tai asiakkaan antamat suulliset ja kirjalliset tiedot tuotteiden/palvelujen tilausta tehtäessä.
Rekisteritietoja voidaan päivittää/tarkentaa yleisesti saatavilla olevista julkaisuista ja tiedostoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta.
Osa asiakasrekisterin järjestelmistä sijaitsevat palveluntarjoajan pilvipalveluissa

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto:

Rekisterin käsittelystä ei synny manuaalista aineistoa

Sähköisesti tallennettu aineisto:

Käyttöoikeus ja pääsy asiakasrekisteriin on rajattu vain välttämättömille Tampereen Särkänniemi Oy:n henkilökunnan jäsenille. Pääsy laitteistoille sekä ohjelmistoihin, joissa asiakasrekisteri sijaitsee, on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja koneet pidetään riittävästi vartioituna. Särkänniemen tietoverkko sekä laitteistot, joissa osa asiakasrekisteristä sijaitsee, on suojattu palomuureilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle.

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon.

11. Tietojen poistaminen:

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään rekisterissä yritysmyynnin osalta 4 vuotta viimeisestä kontaktista tai varauksesta/ostoksesta (B2B). Verkkopalvelun osalta henkilötietoja säilytetään 2 vuotta, Chat-palvelussa henkilötietoja säilytetään maksimissaan 1 vuosi

12. Muut mahdolliset oikeudet: